注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

发菩提心,欣求净土

szq689930288888@163.com

 
 
 

日志

 
 
关于我

修行不外乎,就是悟心、治心、无心、善用其心。在起心动念处,于相离相,六根不染六尘。先从善念修起,从善念中进入正念,由正念再进入无念。向外不要攀缘所缘的尘,向内不要攀缘能分别的识。断相续心,破和合识。内无身心,外无世界,用智慧的观照对治攀缘心,从意识分别心转成一种智慧的观照,转识成智。以般若为导,净土为归。

网易考拉推荐

印光大师:不往生将来必堕地狱  

2016-11-14 09:03:05|  分类: 印光大师专辑 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

 

框音 - 深山惭愧尼 - 远绍如来·近光遗法。续佛慧命·以法利生。

        印光大师:不往生将来必堕地狱
  作者:妙音  来源:净土修学网

原文 
 
  冒善甫既有此因缘,当劝其认真念佛,求生西方。以期永离众苦,但受诸乐也。若犹不肯发心念佛,求生西方,则民斯为下矣,佛也不能救。纵此生不即堕地狱,而后一二三四生堕地狱,乃决定无可逃避之事。人惟未见此苦,又不信佛言及古今载籍,则无从导引。彼幸得亲见,真知实有其事。若无出苦之法,则无可如何。今有净土一法,如仍不肯修,其辜负佛天之恩德也,大矣。

《印光法师文钞》之《复李慰农居士书三》印光大师 著述

译文

  冒善甫既然有这学佛的因缘,应当劝导他认真念佛,求生西方。以此期望永远出离轮回苦海,只是享受极乐世界的无上快乐。如果仍然不肯发心念佛,求生西方,真是不知道好歹了,那么佛也没有办法救度。要知道,纵然此生不会当即堕落地狱,而将来一、二、三四生堕落地狱,是绝对不能逃避的事情。
   人只是未能亲眼见到地狱的苦楚,又不相信佛的诚言以及古今典籍中的记载,便没有办法劝导。而他幸好得以亲眼见到了地狱,真正知道了实有其事。如果没有出离苦海的方法,那也只好无可奈何。而现在有这一个当生就能了脱生死的净土法门,如果仍然不肯修持,那辜负佛天的恩德就太大了。

                                  ——佛弟子  敬译 

 


 

            印光大师开示---莫待老来方念佛
  

作者:妙音  来源:净土修学网   


    或问一生造恶。临终念佛。带业往生。又无退转。然则我且做世事。待临终念佛。可乎。答曰。苦哉苦哉。赚自己。又赚天下僧俗男女。皆此言也。逆恶凡夫。临终念佛。是夙有善根。故遇善知识而得念佛。此等侥幸。万中无一。□疑论云。有十种人。临终不得念佛。

一善友未必相遇。无劝念佛人。二业苦缠身。不遑念佛。三偏风失语。四狂乱失心。五遭水火。六遇豺狼。七恶友坏彼信心。八昏迷致死。九阵亡。十坠高岩。此皆寻常闻见。不论僧俗。人皆有之。宿业所招。现业所感。忽尔现前。不容回避。忽然遭着一种。便做手脚不得了也。知识活佛。救不得了也。便随业向三途八难中受苦。到那时要闻佛名。不闻了也。直饶无此恶缘。好病而死。未免风刀解体。四大分离。如生龟脱筒。痛苦逼迫。怕怖慞惶。念佛不得了也。更饶无病而死。世缘未了。世念未休。贪生怖死。扰乱胸怀。又兼家私未明。后事未办。妻啼子哭。百种忧煎。念佛不得了也。更饶未死以前。只些少病痛在身。未免忍疼忍苦。叫唤呻吟。问药求医。祈祷忏悔。杂念纷飞。念佛不得了也。更饶未病以前。只是年纪老大。衰相现前。困顿龙钟。愁叹忧恼。向个衰老身上。左安右排。念佛不得了也。更饶未老以前。正是少壮。稍或狂心未歇。俗务相关。东攀西缘。胡思乱想。业识茫茫。念佛不得了也。更饶清闲自在。有志修行。稍于世相照不破。放不下。把不定。坐不断。些子境界现前。一个主人翁随他颠倒。念佛不得了也。你看老病之时。少壮清闲之日。稍有一事挂心。早是念佛不得。况临终时哉。更道且做世事。你真痴人。说痴话。敢保你错用心了也。且世事如梦。那有实效。那一件替得生死。纵饶造伽蓝。增常住。攀名位。结官豪。将谓多做好事。殊不知犯了不体道本。广造伽蓝等戒。有为之功。多诸过咎。天堂未就。地狱先成。生死未明。皆成苦本。眼光落地。受苦之时。方知平日所为。尽是枷上添枷。锁上添锁。镬汤下增柴炭。剑树上助刀枪。袈裟下失却人身。万劫难复。铁汉闻之。也须泪落。祖师如此苦口。曾许他临终念佛乎死心禅师道。世人财宝如山。妻、妾满前。日前欢乐。争奈前程有限。暗里相催。符到奉行。不容住滞。阎罗老子。不顺人情。无常鬼王。有何面目。且据诸人眼见耳闻。前街后巷。亲情眷属。朋友兄弟。强壮后生。死却多少。世人多云。老来念佛。岂不知黄泉路上无老少。古人云。莫待老来方念佛。孤坟多是少年人。死心如此苦口劝人。曾许你且待临终念佛乎。人生在世。能有几时。石火雷光。眨眼便过。趁未老未病。抖擞身心。拨弃世事。得一日光景。念一日佛名。得一时工夫。修一时净业。由他命终。我之盘缠预办。前程稳当了也。若不如此。后悔难追。


框音 - 深山惭愧尼 - 远绍如来·近光遗法。续佛慧命·以法利生。

 

    

  

随喜恭请  

本图文转载净土修学网

音图框引用网络

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(25)| 评论(4)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017